Sweden Festivals expanderar och lanserar ny hemsida!

Sedan slutet av november arbetar Noomi Hedlund – On a Boats grundare – som konsult åt festivalorganisationen Sweden Festivals. I uppdraget ingår det bl a att lansera det nya namnet (som ersätter det gamla namnet ”Svenska Musikfestivaler”), lansera en ny hemsida+folder samt att värva nya medlemmar.

Sedan hon påbörjade uppdraget har hemsidan sjösatts och hela sex nya festivaler tillkommit som medlemmar, och fler är på ingång! Vi välkomnar Bergmanfestivalen, Gamlestaden Jazz Festival, Kulturfestivalen Stålboga Bruk, Tempo Dokumentärfestival, Nordic Song Festival och Malmö Chamber Music Festival som nya medlemmar i Sweden Festivals! Det känns roligt och viktigt att organisationen nu breddar sitt arbete och når ut till alla former av kulturfestivaler i Sverige.

Noomi avslutar sitt uppdrag i slutet av januari. Läs mer om arbetet och spana in den helt nya festivalhemsidan på denna länk.

Related Posts