Martin Nyström om Hans Ek i DN

”Strax efter det att försommarens debatt i Svenska Dagbladet om den klassiska musikens relevans hade klingat ut, där anmärkningsvärt nog en hel konstform ifrågasattes, kom en replik från musiken självt: Hans Eks nykomponerade ”Dance Music Symphony” som med Stravinskijs ”Våroffer” som referens bearbetade rytmiska mönster från de senaste decenniernas elektroniska dansmusik.”…”En enastående orkesterfantasi i tre satser som helt motsäger att den klassiska musiken och dess uttrycksmedel inte längre skulle vara giltiga.”

Läs hela Martin Nyström text i Dagens Nyheter om Hans Ek och den klassiska musikens relevans här!

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AMbrE7jkAz2IJ%3Awww.dn.se%2Fkultur-noje%2Frytmen-ar-en-vild-kraft-som-satter-sig-i-kroppen%2F+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=firefox-b

 

Related Posts