Fin recension för Peter

Den 2 januari spelade Peter Friis Johansson en uppskattad konsert i Giresta kyrka, inom ramen för Giresta Kyrkas Musikstiftelses kammarmusikserie. Deltog i konserten gjorde också trumpetaren Filip Draglund (Wallstipendiat 2015) samt accordeonisten Daniel Andersson.

Recensenten Per A F Åberg var förtjust, inte minst över Peters ekvillibristiska spel.

”Jag lyssnade särskilt gärna på pianot som tog hand om orkesterstämmorna, där Peter Friis Johansson lekte fram improviserade drillar och ornament. Det var imponerande och publiktillvänt.”

Läs hela recensionen på denna länk.

Related Posts