Biography

Åsa Jäger is a young dramatic soprano, based in Stockholm but born and raised in Holmsund outside Umeå in the northern part of Sweden. She studied at the University College of Opera in Stockholm and graduated with honors in June 2015.

During her time at the University College of Opera, Åsa appeared in roles as Donna Elvira in Mozart’s Don Giovanni, Sieglinde in Wagner’s Die Walküre, Desdemona in Verdi’s Otello and Tosca in Puccini’s opera with the same name. In her final production at the University College of Opera, Åsa portrayed Ava in Andreas Hallén’s opera Waldemarskatten.

Åsa has received a number of prestigious awards, including the Anders Wall’s Giresta scholarship and the Swedish Wagner society’s Bayreuth scholarship in 2015. In the same year Åsa participated as the only Swede in the International Singing Competition for Wagner Voices (Wagnerstimmen). Out of more than 100 applicants, she was one of 17 who made it to the semi-finals.

Åsa has a large repertoire of Swedish art songs and German Lieder, including Strauss’ Vier letzte Lieder and Wagner’s Wesendonck-Lieder. She performs regularly and in close collaboration with different pianists.

Åsa’s voice has a dark timbre, an exceptional mid range and a shimmering height that takes a room in possession. Characteristic for Åsa’s stage persona is her desire for total honesty in her expression. The underlying relationship between character, performer, music and psychology is what motivates Åsa in her daily work and she’s always keen in exploring these perspectives further.

In June 2016, she was one of the finalists in the Wilhelm Stenhammar International Music Competition, and performed together with the Norrköping Symphony Orchestra. She made her debut with the Norrlandsoperan Symphony Orchestra in November 2017 and with the Swedish Wind Ensemble in December 2017.

Åsa Jäger är en ung dramatisk sopran, baserad i Stockholm men född och uppvuxen i Holmsund utanför Umeå. Hon studerade vid Operahögskolan i Stockholm och tog examen med högsta betyg i juni 2015.

Under sin tid vid Operahögskolan sjöng Åsa roller som Donna Elvira i Mozarts Don Giovanni, Sieglinde i Wagners Valkyrian, Desdemona i Verdis Otello och Tosca i Puccinis opera med samma namn. I sin slutproduktion på Operahögskolan, sjöng Åsa rollen som Ava i Andreas Halléns opera Waldemarskatten.

Åsa har fått flera prestigefyllda utmärkelser, bland annat Anders Walls Girestastipendium och Svenska Wagnersällskapets Bayreuthstipendium 2015. Samma år deltog Åsa, som enda svensk, i den internationella sångtävlingen för Wagnerröster (Wagnerstimmen). Av fler än 100 sökande, hon var en av 17 som kvalificerade sig till semifinalen.

Åsa har en stor repertoar av svenska romanser och tyska Lieder, inklusive Strauss Vier letzte Lieder och Wagners Wesendonck-Lieder. Hon uppträder regelbundet och i nära samarbete med olika pianister.

Åsa röst har en mörk klang, ett exceptionellt mellanregister och en skimrande höjd som tar hela rummet i besittning. Kännetecknande för Åsas scenpersona är hennes strävan efter total ärlighet i uttrycket. Det underliggande förhållandet mellan karaktären, artisten, musiken och psykologin är vad som motiverar Åsa i hennes dagliga arbete och hon är alltid angelägen om att utforska dessa perspektiv ytterligare.

I juni 2016 var hon en av finalisterna i Wilhelm Stenhammar International Music Competition, och framträdde då tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester. Åsa debuterade med Norrlandsoperans symfoniorkester i november 2017 och med Stockholms Blåsarsymfoniker i december 2017.

Citat i urval:

Hon hade en självklar pondus och mustighet i rösten som kom sången till godo. En stor och briljant klang kombinerat med allvar och tyngd i uttrycket bådar gott inför framtiden.

Folkbladet, Stenhammartävlingen 2016

Åsa Jäger har en säker, böjlig stämma och det känslomässiga spektrat blir omfångsrikt. Hennes temperament för denna musik passar så bra och klangidealet hittades och intonerades underbart säkert i orkestern, alltifrån ett dramatiskt Stehe still till dystrare tongångar i Im Treibhaus.

Västerbottens-Kuriren

Wesnedonck Lieder med Norrlandsoperans symfoniorkester, 2017

Åsa Jäger och Martin Hellström bjöd på en rikhaltig romansrepertoir med verk av Gösta Nystroem, W. Peterson-Berger, Jean Sibelius, Johannes Brahms, Ture Rangström, Richard Strauss och Lars-Erik Larsson. Två pianosolon och som extranummer en operaaria visade de medverandes stora bredd. En härlig afton!

Solokonsert i Vasakyrkan, Umeå 2016

Åsa Jäger gjorde ett mycket starkt intryck i finalen med sina tolkninga av Wagner och, inte minst, Puccini.

Norrköpings Symfoniorkester, Stenhammartävlingen 2016

Audio

Åsa Jäger - Wesendonck Lieder, 4th Movement in Swedish (Live with Norrlandsoperan Symphony Orchestra / Patrik Ringborg 2017)
Åsa Jäger - Wesendonck Lieder, 2nd Movement in Swedish (Live with Norrlandsoperan Symphony Orchestra / Patrik Ringborg 2017)
Åsa Jäger - Meine Lippen (Live with Swedish Wind Ensemble / Christoffer Nobin, 2017)
Åsa Jäger - Wien du Stadt meiner Träume (Live with Swedish Wind Ensemble / Christoffer Nobin, 2017)
Åsa Jäger - Svarta Rosor (Live with Swedish Wind Ensemble / Christoffer Nobin, 2017)
Åsa Jäger - in Questa Reggia (Live with Norrköping Symphony Orchestra / Nader Abbassi, Finale, WSIMC 2016)
Åsa Jäger - Der Männer Sippe/Wagner (with Christine Morgan on piano, 2015)

Related Projects