Verksamhetsutvecklare inom kultur och utbildning
Norrbottens läns landsting

Under hösten 2012 var Noomi anställd som verksamhetsutvecklare på Norrbotten läns landsting Arbetet på landstinget fokuserade på utvecklingen av kultursamverkansmodellen (Norrbottens kulturplan). Det gav fördjupade kunskaper i regional och nationell kulturpolitik såväl som kunskaper i hur man jobbar mot uppsatta mål och hela tiden aktivt involverar kulturlivet i utvecklingen av regionens kultur.

Noomi hade sedan under flera år regelbundna konsultuppdrag i Norrbotten (bl.a. för att jobba med kultur för unga) och var ordförande i landstingets arbetsgrupp som särskilt jobbade med musikfrågor tills hon flyttade söderut.