Rekryterings- och marknadsföringsansvarig samt kursledare
Luleå tekniska universitet/Piteå Sommarakademi

Januari 2009 – juli 2011

Under perioden 2009-2010 var Noomi anställd av Musikhögskolan i Piteå för att arrangera, samordna och leda universitetets sommarkurser på Framnäs folkhögskola. I arbetet ingick all kontakt med de drygt hundra studenterna och de tjugotal lärare som undervisade, samt all schemaläggning av undervisning, fritidsaktiviteter, konsert-arrangemang, resor och boende. I båda kurserna ingick det även att vara konferencier vid totalt nio konserter. År 2010 ansvarade hon för alla konstnärliga sommarkurser, som efter henne initiativ utökades och numera går under namnet Piteå Sommarakademi.

Under 2009 anställdes hon dessutom som studentrekryterings- och marknadsföringsansvarig vid Musikhögskolan i Piteå och ett år senare övertog hon framgångsrikt ansvaret för all rekrytering och marknadsföring inom hela institutionen MME (nuvarande KKL) vid Luleå tekniska universitet. Förutom ansvar för TV-, radio-, webb- och pressannonsering, samordnade och organiserade hon även mässor, skolbesök och utbildning av ambassadörer. Antalet sökande till institutionen ökade tydligt varje år under de tre år hon hade ansvar för studentrekryteringen.

Utöver fördjupade kunskaper i marknadsföring i olika medier (webb/radio/TV/tryck) gav arbetet också god insikt i hur musikadministration inom högskolevärlden fungerar. Under denna tid var hon också exekutiv producent för Erik Westbergs Vokalensembles stora satsning på CD-trippelboxen Pater cælestis – Terra mater – Vox humana (2010).