Noomi i Lille, round table

September 2013 –
Luleå, Kiruna, Lille, Stockholm etc.

Parallellt med sina olika anställningar arbetar Noomi sedan några år tillbaka också som föreläsare inom områdena arrangörsskap, kulturutveckling och musik, inte sällan med ett fokus på barn/unga. Hon har även börjat moderera konferenser och konsulta gällande kultur- och festivalfrågor samt delta i panelsamtal och diskussioner.

De senaste åren har hon bl a gjort följande vid sidan av sitt ordinarie uppdrag:
– Hållit i heldagsutbildningar i arrangörsskap för unga mellan 16-30 år (Kiruna, Luleå)
– Haft flera inspirationsföreläsningar om arrangörsskap och att våga välja sina egen väg (Luleå, Stockholm, Boden)
– Deltagit i ett flertal panelsamtal i Sverige och utlandet
– Under 1,5 år varit ordförande i Norrbottens läns landstings arbetsgrupp för musik
– Varit moderator på flertalet stora konferenser och konserter
– Skrivit bidragsansökningar åt olika arrangörer
– Konsultat sångare, frilansgrupper och organisationer

Noomi är sedan en tid tillbaka även mentor åt musiker/sångare och arrangörer i deras uppdrag eller ledarskap. Hon sitter sedan 2011 i styrelsen för f d Svenska Musikfestivaler, numera Sweden Festivals. Under 2018 blev hon även invald i styrelsen för Music Managers Forum Sweden samt vald till ordförande i tankesmedjan ”Unga tankar om Musik”.

Föreläsare och moderator

Previous Assignments