Producent/verksamhetsledare
Dalhalla Opera

Oktober 2012 – December 2013

I uppdraget som producent/verksamhetsledare för Rhenguldet 2013 ingick allt ansvar för bidragsansökningar, budget och ekonomi, marknadsföring och mediekontakter, upphandlingar av artister, personal och teknik, schemaläggning och planering, redaktörsuppdrag för alla trycksaker samt mycket annat.

Uppdraget innebar också täta kontakter med politiker, tjänstemän och kulturutövare på såväl regional som nationell nivå. Rhenguldet på Dalhalla har blivit mycket uppmärksammat i olika medier (såväl nationellt som internationellt) och sändes även live via webben i samarbete med Digital Live Arena.